sepahbank
24 مهر 1401 - 14:03

نیاز آب صنایع در مشهد بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب است

مشهد ـ مجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور گفت: نیاز آب صنایع در مشهد و حاشیه این شهر بیش از ۹۰ میلیون متر مکعب است. به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی صبح یکشنبه در نشست طرح ویژه تأمین آب مشهد (تأمین آب از منابع آب غیرمتعارف) انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به کریدور شرق که با حضور مدیران آب استانی برگزار شد، اظهار کرد: در افق ۱۴۲۰ نیاز آبی استان خراسان رضوی در بخش صنعت و شرب ۳۳۰ میلیون مترمکعب است که سهم این استان در بخش صنعت ۱۲۰ میلیون مترمکعب است و این ظرفیت در اختیار بخش خصوصی می‌باشد که بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب در مشهد و حاشیه این شهر بارگزاری صنعتی خواهد شد. خبرنگار مهربارگزاریمجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور پایداری تأمین آب صنعت و شرب یکی از اهداف اصلی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی است، افزود: یکی از راهکارهای تأمین آب (انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور) به منثه ظهور رسیده و امروز چگونگی تخصیص و عملیاتی شدن این ظرفیت را در اختیار صاحبان صنایع استان قرار دادیم. منثهوی افزود: طی مدت ۴ الی ۵ سال این آبرسانی به مشهد خواهد رسید که با همراهی بخش دولتی به عنوان متولی آب، بخش خصوصی به عنوان تأمین آب صنعت در خارج از حوزه و صنعتگران به مدلی رسیدیم که به صورت کوتاه مدت و میان مدت پایداری آب در بخش صنعتی سرمایه گذاری، توسعه و اجرا خواهد شد. عبدالهی ادامه داد: با بهره گیری از ظرفیت انتقال آب عمان، بازچرخانی پساب و استفاده از قانون بخشنامه‌ای به نام بازتخصیص این فرصت به وجود آمده تا در قرارداد تفاهم‌های نامه بعدی مطابق نیاز صنایع و تأمین موارد مربوطه، مدل‌های مشابه پایه گذاری شود. گیریبازتخصیصمجری مطالعات طرح انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور نیز در خصوص آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: خط یک انتقال آب از خلیج فارس به سمت هرمزگان، کرمان و یزد تعریف شده است که این خط با تخصیص آب به بخش صنعت در حال بهره برداری است و خط شماره ۲ نیز برای استان‌های کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی تعریف شده است که این طرح نیز اکنون با تخصیص صنعتی در حال اجرا است. پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشورپیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشوردر ادامه این نشست علیرضا طاهری، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور، اظهار کرد: صدای پای آب از سواحل چابهار به گوش می‌رسد و این پروژه تا ۴ سال دیگر به بهره برداری کامل می‌رسد. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به بحران منابع آب زیرزمینی و تجدیدناپذیر در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان، افزود: از سال ۱۳۴۰ تا به امروز بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی مصرف کردیم. تجدیدناپذیروی گفت: اجرای طرح انتقال آب از سواحل چابهار به سه استان شرقی ایران جهش بزرگ در صنعت آب کشور به شمار می‌رود که رونق، اشتغالزایی و تأمین آب پایدار مورد نیاز را در بر دارد. طاهری بیان کرد: طرح انتقال آب از دریا از حدود ١١ سال قبل مطرح بوده است اما بسیاری آنرا اقدامی متوهمانه و غیرقابل تحقق می‌دانستند، که خوشبختانه در اواخر دهه ٩٠ وزارت نیرو به این تقاضای ساکنان شرق کشور پاسخ مثبت داد. آنرامتوهمانهمدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: اگر از شهر سرخس که در شمال شرقی ایران واقع شده خطی فرضی به خرمشهر در جنوب غرب ایران کشبده شود زیر این خط ۲.۵ میلیارد متر مکعب آب برای کمبود آب صنت و معدن و شرب نیاز داریم. کشبدهصنتوی با اشاره به اینکه طلایه دار اجرا و به بهره برداری رساندن این طرح آبرسانی با عمر دائمی هستیم، ادامه داد: بحران آب در خراسان رضوی ما را به سمتی برد که از بخش مصرف بخواهیم با ما همراهی کنند تا تخصیص آنها را مورد ارزیابی و بازتخصیص قرار دهیم با این الزام که هیچگونه وقفه‌ای بر بخشهای مصرف و صنعت وارد نشود. بازتخصیصهیچگونهبخشهایطاهری با اشاره به اینکه خوشبختانه تابستان سال جاری را بدون تنش آبی گذراندیم، اظهارکرد: در حال حاضر ۹۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود که این مشکل به زودی حل خواهد شد و با اجرای طرح آبرسانی کمبود آب صنعت و خدمات و بخشی از آب شرب شرق کشور جبران خواهد شد. اظهارکرد
منبع: مهر
شناسه خبر: 786747