sepahbank
09 بهمن 1401 - 10:06

وضعیت ساخت و ساز در بلوار «حسینی الهاشمی» شیراز بررسی شود

شیراز- استاندار فارس خواستار بررسی وضعیت ساخت و ساز در بلوار حسینی الهاشمی شیراز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در شورای مسکن استان فارس بیان کرد: ساخت و ساز در بلوار حسینی الهاشمی باید بررسی شود اگر این ساخت و سازها تخلف است مدیرانی که در این حوزه تخلف کرده اند باید پاسخگوی قانون باشند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سالیانی از ساخت و ساز در این منطقه گذشته است مدیرانی که پیشین در استان دارای مسئولیت بوده نیز باید در مرجع قضایی پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ایمانیه افزود: طرح دانشگاه شیراز برای ساخت و ساز در منطقه حسینی الهاشمی در مرحله مطالعاتی بوده و امکان ساخت مجتمع های مسکونی در این طرح دیده نشده است.

عالیترین مقام دولت در استان فارس خاطرنشان کرد: دانشگاه شیراز نسبت به بررسی و ارائه طرح های مطالعاتی در خصوص ساخت و ساز در مناطق مختلف شهر شیراز اقدام کرده و نتایج این تحقیقات نیز باید به صورت مکتوب ارائه گردد.

وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر در هر روستا ٣٠ تا ۴٠ مسکن باید در نظر گرفته شود تا بتوان شرایط سکونت مناسب آنان در روستا ها نیز فراهم شود.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1004203