sepahbank
12 شهریور 1401 - 08:01

تله فیلم محیط بان ترکمن شهید «تاج محمد باشقره» ساخته می شود

گرگان- با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، تله فیلم محیط بان ترکمن، شهید «تاج محمد باشقره» ساخته می شود. به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، تله فیلم محیط بان ترکمن، شهید «تاج محمد باشقره» ساخته می‌شود. خبرنگار مهرحفاظتبانتاجباشقرهاین تله فیلم به سفارش سازمان حفاظت محیط زیست و توسط صدا وسیمای مرکز گلستان تولید و ساخته می‌شود. حفاظتوسیمایمدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان در این خصوص گفت: شهید تاج محمد باشقره یکی از کارکنان محیط زیست بوده که در حفاظت و حراست از آن تلاش بسیار کرده است و در ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷ در راه حفاظت از محیط زیست و حقوق عامه به شهادت رسید و نخستین شهید پارک ملی گلستان محسوب می‌شود. حفاظتتاجباشقرهحفاظتمهر ماه۱۳۹۷حفاظتمحمدرضا کنعانی افزود: محیط بانان افرادی هستند که دغدغه شان حفظ طبیعت، اکوسیستم‌ها و موجوداتی است که در طبیعت زندگی می‌کنند و باید جایگاه آنان را درک و حمایت کنیم. باناندغدغه شانوی بیان کرد: آموزش و نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست بسیار مهم است و مردم باید ضرورت حفاظت از محیط زیست را درک کنند. حفاظتحفاظتمدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: رسانه‌ها باید دغدغه‌های زیست محیطی را در اولویت برنامه خود قرار دهند زیرا محیط زیست مهم‌ترین مساله بشریت به شمار می‌رود. حفاظت
منبع: مهر
شناسه خبر: 704181