sepahbank
09 شهریور 1401 - 15:41

تسهیلات روستایی بخش خدمات، کشاورزی و صنعت قابل پرداخت است

کاشمر ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: ۱۲۴ میلیارد تومان از اعتبارات تسهیلات روستایی مانده که در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت قابل پرداخت است. به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین بابایی صبح چهارشنبه در چهارمین کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری کاشمر اظهار کرد: از محل بند ب تبصره ۱۶ جز ۲ حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار استان قرار داده شده که تقسیم دستگاهی و نهادی در استان انجام شده است و هنوز ۱۲۴ میلیارد تومان از اعتبارات تسهیلات روستایی مانده که در سه بخش خدمات، کشاورزی و صنعت قابل پرداخت است. خبرنگار مهربمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اعلام کرد: در سامانه رصد قبلی فقط آمار اشتغال ثبت می‌شد اما معلوم نبود اشتغال ایجاد شده و ماندگاری در شغل داشتند؛ ولی براساس مدل زیست بوم اشتغال کشور هر دستگاه اجرایی به هر فرد و کد ملی خدمتی ارائه کند می‌تواند در سامانه رصد آن خدمت را تعریف کند. براساسوی گفت: در سامانه رصد این افراد در سه مرحله پایش می‌شوند، زمانی که اطاعات پیامکی، تلفنی و بازدید میدانی تائید شد، اشتغال تائید می‌شود و به عنوان اشتغال پایدار محسوب می‌شود، این فرایند سامانه رصد است. تائیدتائیدبابایی افزود: مطالبه مردم از دولت این بوده که تسهیلاتی که می‌دهیم کجا می‌رود. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: هرچند تاکنون در سامانه رصد حدود ۱۷ هزار تثبیت شده است اما بیشتر از این ایجاد شده است، براساس مرکز آمار ایران نرخ اشتغال نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار نفر مثبت بوده در صورتی که میانگین نرخ رشد اشتغال کشور منفی بوده است. براساسوی با اشاره به اینکه اگر این ۶۰ هزار نفر توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی و ثبت می‌شد بدون شک وضعیت الان نسبت به تعهدی که داشتیم بیشتر بود در صورتی که در سامانه رصد اشتغال ثبت شده ما را در رتبه ۳۱ قرار داده، اگر این ۶۰ هزار ثبت می‌شد رتبه اول را داشتیم. بابایی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای عدم انطباق آموزش با بازار بود، ولی با مهارت آموزی در محیط کار واقعی این ضعف و خلع پوشیده شد، که ظرفیت خوبی است و پس از پایان دوره فنی و حرفه ای مدرک می‌دهد که در تمام دنیا معتبر است. ایایمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: سالیانه بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی توسط بخش خصوصی به دفاتر کاریابی اعلام می‌شود اما به کارگماری یک سوم آنها محقق می‌شود. کارگماریوی تصریح کرد: یک درصد مردم دنیا کار افرین هستند باید کمک کرد افرادی که در دوره‌ها شرکت می‌کنند نگرش حل مسئله و خلاقیت و نواوری داشته باشند. افریننواوریبابایی گفت: هیچ راهی جز تغییر فرهنگ در حوزه فرهنگ کار، مهارت اموزی و کارافرینی نخواهیم داشت، اگر حوزه اموزش در این راستا عمل نکنند پاشنه اشیل نظام خواهد بود. اموزیکارافرینیاموزشاشیلمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: کمیته امداد و بهزیستی و سایر اداراتی که اعتبار در اختیار دارند فقط جامعه هدف را نبینند، کمیته امداد علاوه برجامعه هدف تا ۴۰ درصد بیشتر را در نظر بگیرد. برجامعهوی تصریح کرد: در ثبت عملکرد دفاتر کاریابی در سامانه رصد بسیاری از کارفرماها حاضر نیستند کد ملی و شماره موبایل را بدهند فکر می‌کنند به دارایی داده می‌شود در صورتی که این گونه نیست و فقط برای اشتغال بهره برداری می‌شود. بابایی افزود: خوب نیست که بخش خصوصی به دولت اعتماد نداشته باشد، در سامانه رفاه ایرانیان می‌توانیم تمامی اطلاعات هر فرد از میانگین درامد تا سفرهای خارجی که رفته چند خودرو و سند خانه دارد را استخراج کنیم تمامی تراکنش‌های مالی مشخص است نیاز نیست که فکر کنید اگر کد ملی ندهید نمی‌توان مشخصات را پیدا کنیم. درامدمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی عنوان کرد: اینکه برخی از دهک بندی شأن ناراضی هستند چون کد ملی شأن را به دست افرادی داده اند و دارند با آن کار می‌کنند، بسیاری از خانواره ها فرزندانشان را از خود هنوز جدا نکردند و اکنون دچار مشکل شده اند. اندخانوارههااندوی افزود: اگر سبد درامدی یک خانواده با هم ۲۵ میلیون تومان شود قطعأ یارانه حذف می‌شود و دهک ۱۰ می‌شود، درامدیقطعأایجاد شرکت تعاونی در کاشمر ایجاد شرکت تعاونی در کاشمرایجاد شرکت تعاونی در کاشمردر این نشست امیر دایی صراف، فرماندار کاشمر یکی از اولویت‌های مهم شهرستان را مسائل اقتصادی دانست و اظهار کرد: باید مسیرهایی را در حوزه‌های مختلف اشتغال بر مبنای مدل زنجیره ارزش و تولید با مزیت‌های نسبی و رقابتی منطقه پیش ببریم. فرماندار کاشمر با تاکید بر ایجاد شرکت تعاونی گفت: طی سالیانه گذشته در حوزه شرکت‌های تعاونی عملکرد بسیار بدی داشتیم و این موجب شده مردم اعتمادی نداشته باشند که باید فرهنگ سازی شود که اگر اشتغال حل شود اثار مثبت دیگری بر جامعه حاصل خواهد شد. اثار
منبع: مهر
شناسه خبر: 692246