sepahbank
23 شهریور 1401 - 21:30

مهرماه آخرین مهلت برای راه اندازی مرکز آنژیوگرافی کردکوی

گرگان- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پایان مهرماه آخرین مهلت دستگاه قضا به علوم پزشکی گلستان برای راه اندازی مرکز آنژیوگرافی کردکوی است. به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت فرصت دو هفته‌ای دستگاه قضا برای فعال شدن دوباره مرکز آنژیوگرافی بیمارستان تخصصی قلب کردکوی، امروز (چهارشنبه) رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور توضیح درباره چرایی راه اندازی نشدن این مرکز در مهلت تعیین شده در دفتر رئیس کل دادگستری گلستان حضور یافت. خبرنگار مهربه منظورچراییدادگستری گلستانرئیس کل دادگستری گلستان در این خصوص گفت: در نشست امروز رئیس دانشگاه درباره علت تاخیر در راه اندازی مرکز آنژیوگرافی کردکوی توضیحاتی ارائه دادند که قانع کننده بود و اعلام کردند ۲۷ شهریور، مزایده برای انتخاب پیمانکار برگزار می‌شود. دادگستری گلستانحیدر آسیابی افزود: مقرر شد در صورتی که در این مزایده هم شرکتی برنده نشد، با ترک تشریفات، ارائه خدمات در این مرکز حداکثر تا پایان مهر از سر گرفته شود. در صورتی کهآسیابی تاکید کرد: این مهلت یک ماهه دوباره قابل تمدید نیست و اگر باز هم این مرکز برای ارائه خدمات به بیماران راه اندازی نشود، دادگستری استان از باب حقوق عامه، اقدام قضایی متناسب را انجام خواهد داد. آسیابیماههمتناسبگفتنی است دو هفته پیش رئیس کل دادگستری استان از بیمارستان کردکوی بازدید و دو هفته برای راه اندازی مرکز آنژیوگرافی این بیمارستان مهلت داد. دستگاه آنژیوگرافی این بیمارستان که در یکی از استان‌ها توقیف شده بود، سال گذشته با پیگیری دادگستری وارد استان شده اما همچنان راه اندازی نشده است. امابیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی تنها بیمارستان تخصصی قلب استان گلستان است. المومنینع)
منبع: مهر
شناسه خبر: 732283