sepahbank
07 اردیبهشت 1402 - 15:03

اجرای ۹۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور در دستور کار است

اصفهان- معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه ۵۰ میلیون هکتار و در برنامه هشتم توسعه ۴۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن وحید ظهر پنجشنبه در سفر به اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشور در حوزه آبخیزداری عقب ماندگی دارد، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی را در برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه کشور برطرف کنیم که بر این اساس در طول برنامه هفتم توسعه ۵۰ میلیون هکتار و در برنامه هشتم ۴۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری در کشور اجرا خواهد شد.

اجرای ۲ میلیون هکتار طرح آبخیزداری تا پایان شهریور ۱۴۰۲

وی با اشاره به اینکه تاکنون در حدود ۲۳ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور معادل ۳۱ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری انجام شده است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ (شهریور ۱۴۰۲) بیش از ۲ میلیون هکتار طرح آبخیزداری اجرا خواهد شد.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اضافه کرد: هدف‌گذاری برای اجرای طرح‌های آبخیزداری کشور در طول برنامه ششم توسعه یک میلیون هکتار بوده که با جهش دو سال اخیر مساحت طرح‌ها تقریباً ۲ برابر شده است.

سازه‌های آبخیزداری خسارات سیلاب‌های اخیر را ۷۰ درصد کاهش داد

وحید همچنین درخصوص عملکرد سازه‌های آبخیزداری در بارش‌های اخیر، با بیان اینکه هر هکتار آبخیزداری ۵۳۰ مترمکعب آب را کنترل می‌کند، گفت: طبق ارزیابی‌ها با اجرای طرح‌های آبخیزداری بیش از ۷۰ درصد خسارات سیل امسال کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر واحد سرمایه گذاری در حوزه آبخیزداری حدود ۴.۷ می‌تواند سوددهی داشته باشد، ابراز داشت: استحصال آب یکی کارکردهای سازه‌های آبخیزداری است و آبخیزداری به نوعی کار اقتصادی محسوب می‌شود زیرا از فرسایش خاک و خسارات سیلاب جلوگیری می‌کند.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حفاظت از خاک را یکی از مهمترین مباحث طرح جامع منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند هفت تا هشت تُن فرسایش خاک را کنترل کند.

وحید، میزان فرسایش خاک در کشور را ۱۵.۴ تن بر هکتار اعلام کرد و گفت: فرسایش خاک در اصفهان نیز ۱۶ تن در هکتار و حد معمول فرسایش خاک کشور است اما باید مجموع اقدامات بیولوژیک، مکانیکی و بیومکانیکی در بخش‌های مرتع و بیابان اجرا شود ضمن اینکه فرسایش خاک تنها در سطح‌های منابع طبیعی نیست بلکه اراضی کشاورزی و طرح‌های عمومی و عمرانی نیز باعث فرسایش خاک شده است.

امسال ۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های آبخیزداری اختصاص یافت

وی با بیان اینکه ۱۸ میلیون هکتار طرح مطالعاتی آبخیزداری داریم، خاطرنشان کرد: امسال چهار هزار میلیارد تومان برای طرح‌های آبخیزداری کشور تعیین شد که تاکنون ۸۰ درصد این مبلغ تخصیص یافته است.

معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حدود ۷۰ میلیارد تومان اوایل سال به طرح‌های آبخیزداری استان اصفهان اختصاص یافت، افزود: به تازگی ۱۸۰ میلیارد دیگر به طرح‌های آبخیزداری اصفهان به دلیل حساسیت این استان اختصاص دادیم.

وحید همچنین با بیان اینکه در حوضه زاینده رود طرح آبخیزداری برای ذخیره آب نداریم، اضافه کرد: هدف آبخیزداری کنترل سیلاب و جلوگیری از رسوب است اما کارکرد آن جلوگیری از ورود آب به سدها نیست.

وی با بیان اینکه مشاوری برای مطالعه کارشناسی سازه‌های آبخیزداری در بالادست حوضه زاینده رود انتخاب شده و هم اینک مطالعات آن آغاز شده، تصریح کرد: در حوضه‌های ابخیز از جمله زاینده‌رود باید انسجام بخشی دولتی و مشارکت مردم را داشته باشیم و به بیان دیگر شاخص‌های ارزیابی حوزه آبخیزداری باید احصا شده و در قالب سلامت حوضه‌ها کار کنیم.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1172067